Stukje Nieuwbouw Windpark

Uit Duurzame Brabanders

Ga naar: navigatie, zoeken
Leden van een een coöperatie bewonderen hun nieuwe windmolen
Waarschuwing: 
ondernemers en investerings specialisten 
komen door deze pagina wellicht op het verkeerde been te staan. 
Het gaat hier niet om investeren in, maar het kopen van, 
een nieuw windpark, door alle stroomverbruikers samen. 
Zij krijgen geen rendement op hun inleg, 
maar wel stroom tegen kostprijs, 
want ze worden eigenaar van hun windpark. Een deel-windpark
.
Deze pagina presenteert een consumenten product, 
de aanpak voor deelwindparken, en de benodigde regelgeving, 
om consumenten te helpen hun goedkope spaargeld
te benutten voor de aanschaf van een eigen stukje windpark
en daarmee de eigen stroom op te wekken, tegen kostprijs
.
Banken, ondernemers en overheden die burgers als gelijkwaardig
in het netwerk accepteren, kunnen een rol spelen in dat netwerk 
van stroomverbruikers, als ze voldoende vertrouwen opbouwen.


Het product
Het stukje windpark is een massa consumenten product voor windenergie. Een huishouden koopt eenmalig een stukje deel-windpark, groot genoeg om het jaarverbruik op te wekken. Een energiebedrijf balanceert het verschil tussen wat het hele windpark dagelijks opwekt, met wat de deel-eigenaren samen verbruiken. Die dienst, "altijd stroom" is niet nieuw, elk huishouden betaalt hem nu ook al. Op deze manier hebben alle inwoners de kans om zelf trotse windpark eigenaar te worden. De voor-verkoop maakt het draagvlak zichtbaar.

Hoe het deel-windpark ontstaat
Huishoudens kopen een Stukje Nieuwbouw Windpark "van tekening". Voor de gemeente lijkt deze aanpak sterk op het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk. Daar verkopen ze kavels bouwgrond, hier kavels deel-windpark. Echter, de meeste windpark bouwers vinden dat ze een windpark aan investeerders moeten verkopen, want die krijgen SDE subsidie. Maar als ze een windpark al in de plan fase aan inwoners in de omgeving verkopen, dan maken ze het draagvlak al in de voorverkoop zichtbaar. De deel windpark aanpak is ook goed te combineren met de huidige praktijk, door maar een deel van een heel windpark, als deel-windpark te verkopen aan de inwoners van het gebied.
De gemeente geeft zijn inwoners met een deel-windpark, de regie over windparken. Kopen die geen voordelig stukje windpark, dan is er geen draagvlak dus geen windpark. Zo kunnen ze inwoners ook de meest aantrekkelijke locaties laten kiezen

Regelgeving
Regelgeving moet zorgen voor zekerheid voor consumenten.

 • Zoals blijvend voordeel van salderen voor de meter, met geheel of gedeeltelijk energiebelasting tarief.
 • Geen gedoe met belasting in box 3 over die paar duizend EUR van je stukje deel-windpark.
 • een standaard regeling voor de dienst "altijd stroom", zodat deelnemers gemakkelijk kunnen overstappen naar een ander energiebedrijf
 • In de oude, huidige elektriciteitswet staat een artikel 95, lid 2.a: "indien de elektriciteit is opgewekt met een installatie die voor rekening en risico van de afnemer, alleen of, voor een evenredig deel, tezamen met andere afnemers, in werking wordt gehouden en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt;" Dus zelf, samen stroom opwekken voor eigen gebruik, moet gewoon mogen.

Het stukje nieuwbouw windpark, is een open source product, in feite een beschrijving van hoe de inwoners van een gebied, zelf opdrachtgever kunnen zijn voor de bouw van hun eigen windpark. Het elektriciteitsnet verbindt iedereen in Nederland, dus maakt het niet uit waar de gemeenschappelijke windmolens staan. Maar het is wel logisch dat windmolens in de eigen regio staan. Het is duurzaam als de inwoners van de ene regio, de inwoners van de buur regio niet beperken in het zelf opwekken van hun eigen goedkope, duurzame stroom.

En zelf opwekken van stroom is altijd voordeliger dan inkopen. Doordat windmolens automatisch werken, hoevener geen machinsten en brandstof inkopers betaalt te worden, en ook is er geen commerciele marge, want met een deel-windpark ben je baas over je eigen stroom.

Deze pagina en dit open source product is nog in ontwikkeling, je kunt een bijdrage leveren door vragen te stellen en feedback te geven.

Commentaar geven op het onderstaande kan hier Of via Twitter @PakDeWind


Inhoud

Ontwikkel windparken net zoals woonwijken

Het kan bij windparken net zo gaan als bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijk, ipv kavels bouwgrond, kopen inwoners kavels windpark. Een gemeente heeft de meeste zeggenschap op het eigen grondgebied, in dienst van haar inwoners.

Bij een nieuwe woonwijk plant de gemeente het aantal nieuwbouw woningen dat de komende jaren nodig is. Vervolgens doorloopt de gemeente de benodigde plannings en RO procedures. Dat doet ze voor de gemeenschap. Zo kan het ook met een windpark. De gemeente heeft vaak al een ambitie, energie neutraal in 2020, 30 of 40. Een windpark levert de goedkoopst duurzame stroom, een factor 3 a 4 goedkoper dan zonneweiden. Zonnepanelen op het eigen dak zijn ook een goede keus, maar er is gewoon te weinig geschikt dak in de regio voor alle stroom.

Dus, gebaseerd op de maatschappelijke behoefte aan goedkope duurzame stroom, plant de gemeente de plekken waar windparken passen. Vervolgens peilt ze via de politiek en onder de burgers welke plekken het eerst ontwikkeld worden. dat kan door de eigen inwoners en daarna anderen uit de regio, te laten intekenen op een stukje nieuwbouw windpark. Daarna neemt de gemeente een besluit over de plek, en mogen de burgers die een stukje willen kopen, samen opdrachtgever worden. De gemeente of een bedrijf financiert de rest van de procedures. Als het windpark wordt opgeleverd, betalen de deelnemers de eindtermijn van hun stukje windpark, en krijgt de financier van de voorbereiding, zijn geld weer terug.

de 6 Innovaties van een DEEL-windpark

 1. De disruptieve innovatie is dat stroomgebruikers massaal hun eigen stroom gaan opwekken Het energiebedrijf zorgt voor de balans en krijgt daarvoor betaalt
 2. Dit is veel goedkoper, omdat er geen geld meer weg lekt naar de bank en de commerciele marge van de stroomverkoper, er wordt geen stroom meer verkocht.
 3. De mooiste innovatie is voor echt draagvlak, is de opgeroepen "koop overweging". Door iedereen een stukje windpark te koop aan te bieden, met een aantrekkelijke deal, stroom voor 3 cent, wekt dat bij velen een koop overweging op. Daardoor zullen veel meer mensen de informatie over het geplande windpark met andere ogen gaan zien, als toekomstige trotse eigenaar.
 4. Een deel-windpark, maakt het draagvlak zichtbaar in de planfase, als de voorverkoop loopt. Dat zichtbare draagvlak is voor politici en de aanbieders het signaal dat het aanbod goed is, of niet, als de verkoop niet opschiet. Politici kunnen daar naar wijzen, als ze tegenover een schreeuwende groep tegenstanders staan. De aanbieder kan bij tegenvallende verkoop, het aanbod aanpassen. Dit is wat nu nodig is in Drenthe.
 5. gemeenten worstelen vaak met de locatie keuze, als er diverse alternatieven zijn. De keuze kunnen ze ook aan de markt overlaten. Biedt alle mogelijke locaties te koop aan, en geef korting aan mensen die de locatie kiezen die het dichtst bij hun huis ligt. De best verkochte locaties worden gekozen, en mensen die een stukje kochten van een niet gekozen locatie, mogen hun stukje deel-windpark gratis verhuizen naar een wel gekozen locatie.
 6. Er is geen SDE subsidie nodig. Doordat deel-windpark gebruikers / eigenaren de opgewekte stroom zelf verbruiken, hebben ze er in de huidige SDE regeling geen recht op. Dit past naadloos in een project dat al wel SDE gekregen heeft, of heeft aangevraagd. De stroom van het deel van het windpark, dat van prosumers is, wordt niet verkocht, dus is er ook geen SDE subsidie. Wellicht is een uitzondering nodig, als de kosten voor de balans dienst extreem hoog wordt. Een deel-windpark vereist dat de deel-eigenaren de stroom van hun stukje windpark salderen, en thuis verbruiken in het normale huishoudelijke vraagpatroon. Dus is er een balans dienst nodig van een energiebedrijf. Die kost normaal ca 0,1 cent per kWh. Maar omdat deel-windpark eigenaren een zwakke, onbeschermde partij zijn, kan het energiebedrijf alles vragen voor de balans dienst, en zo het voordeel inpikken dat de deel-windpark eigenaren toekomt, als de balans dienst een normale prijs heeft. Dus of de deel- windpark eigenaar krijgt een soort bescherming met een markt conforme prijs voor de balans dienst, of dit wordt een nieuw categorie in de SDE, dan moet er ook een marktprijs voor worden vast gesteld. En condities waarbij degene die het risico loopt, de deel-windpark eigenaar een eerlijke beloning krijgt, En ook de leverancier van de balans dienst, maar die wel in concurrentie met anderen. Bovendien moeten deel-windpark eigenaren kunnen overstappen naar een andere dienstverlener.
 7. In dit concept zit veel meer financiele ruimte dan in een SDE gefinancierd windpark, daarom kan de grond eigenaar meer krijgen voor zijn participatie in een DEEL-windpark. Bij deze aanpak lekt er geen geld weg naar de bank, en e ris ook geen commerciele marge want de stroom wordt niet verkocht, maar direct verbruikt.

Deze deel-windpark aanpak past meer bij de omgevingswet, dan de huidige praktijk waarbij investeerders subsidie krijgen en de omgeving benadelen met de gedragscode. Bij een deel-windpark is participatie op een simpele manier mogelijk is voor iedereen.

Fasering van een burger windpark, concept

 • Zoek mogelijke locaties, op minstens 400 m afstand van woningen
 • Sluit een intentie overeenkomst, of meteen een contract met recht van opstal, met de grondeigenaren.
 • Begin met het peilen van de belangstelling voor het later kopen van een stukje windpark bij deelnemers, inwoners, de gemeente en MKB bedrijven.
 • Contracten met grondeigenaren, recht van opstal, alle anders zaken die je met de grondeigenaren moet afspreken.
 • Hierna heb je geld nodig, voor professionals. Van deelnemers, MKB bedrijven en de gemeente, of spaarders met zin in een duurzaam avontuur.
 • Verschillende studies en rapporten zijn nodig voor de te doorlopen procedures, daarmee geef je dat eerste geld uit
 • De verkoop van stukjes nieuwbouw windpark "van tekening", gaat nog steeds door, betaling bij oplevering.
 • De gemeente past structuurvisie, bestemmingsplan aan en geeft de bouwvergunning, en al die tijd blijft de gemeenteraad het plan steunen, mede dankzij de al verkochte stukjes windpark.
 • tijd voor een feestje.
 • De provincie geeft een milieuvergunning af.
 • SDE subsidie aanvraag. Kan het zonder, of ga je voor het extra geld?
 • Contract met windmolen fabrikant, planning van wanneer de windmolens worden geleverd
 • Net aansluiting regelen
 • Onderaannemers gaan aan de slag, voor kabels en fundering en toegangswegen
 • Hou de media op de hoogte, je maakt geschiedenis
 • De molens worden geleverd, opgebouwd, aangesloten, getest en opgeleverd
 • Deelnemers stappen evt over naar andere leverancier en krijgen stroom van hun stukje nieuwbouw windpark

Voorbeeld: de gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft op eigen grondgebied te weinig plek voor alle benodigde windmolens, maar in de hele regio Zuid Oost Brabant is ruim voldoende plek om alle huishoudens van de regio, een eigen stukje windpark te laten kopen. De gemeente Eindhoven heeft wel plek voor een paar windmolens, als ze die nu al via deze open source aanpak aan inwoners verkoopt, geeft ze het goede voorbeeld voor de rest van de gemeenten in de regio. Daarna kunnen gemeentes in samenwerking met de gemeente Eindhoven elders in de regio burger windparken bouwen.

Ook een paar plattelands gemeenten in de regio kunnen samen een windpark plannen, meestal liggen de beste plekken voor windparken in de grensgebieden van gemeenten. Dat kan overigens ook heel goed zonder een grote gemeente.

De gemeente Utrecht heeft iets vergelijkbaars gedaan met windpark Lageweide. Het gebied is een industrieterrein voor de zwaarste categorie bedrijven, vroeger stond er een kolencentrale. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven de procedure voor een windpark daar te doorlopen. Het is een van de weinige plekken in de gemeente waar ze zelf zeggenschap over heeft. Helaas komen de Raadsleden van PvdA enD66 nu weer terug op hun besluit, omdat een klein, maar luidruchtig deel van de bevolking bezwaar maakt. Op deze manier benadelen de raadsleden van Utrecht een groot deel van de bevolking, voor een paar scheldende inwoners. De ontwikkelaar heeft overigens ook niet voldoende duidelijk gemaakt hoeveel inwoners nu echt voordeel krijgen, omdat het windpark (nog) niet in stukjes te koop is.

Transparant open source product

De open source product beschrijving van het Stukje Nieuwbouw Windpark zorgt voor transparantie en daardoor voor meer onderling vertrouwen. Dat is hard nodig, omdat windparken in het verleden vooral door bedrijven werden gebouwd, voor eigen gewin. Burgers werden buiten gesloten, van voordeel en invloed, wat de weerstand verklaart. Burgers die hun eigen windpark bouwen, kunnen voor de vereiste bouwsnelheid zorgen, en de aanpak houdt het voordeel van de goedkope stroom van windmolens in de eigen regio.

Financiële aspecten

Je koopt, gefaseerd een Stukje Nieuwbouw Windpark. Bijvoorbeeld ter grootte van 2500 EUR, dat levert dan elk jaar 4000 kWh op. De kostprijs van die stroom is 2 tot 5 cent per kWh. Dit zijn richtwaarden, maar wel belangrijke eigenschappen van het product.

In principe is het simpel:

 • Iemand schiet de ontwikkel kosten van het windpark voor, bijvoorbeeld de gemeente, regionale MKB bedrijven en de deelnemers.
 • Uiteindelijk kopen de deelnemers hun stukje windpark.
 • De financier van het ontwikkelproces krijgt dan zijn geld weer terug, en de windmolen fabrikant wordt ook betaald, als de deelnemers hun stukje windpark betalen. De ontwikkel kosten zijn maar een klein percentage van de totale bouwprijs van een windpark.
 • Daardoor is er geen lange lening van de bank nodig, waardoor de stroom ca 30 tot 50% goedkoper is.
 • De eigenaren wekken hun eigen stoom op, waardoor ze die tegen kostprijs kunnen krijgen.
 • Samen richten ze een coöperatie op voor het beheer van hun gezamenlijk bezit.
 • Ze kunnen SDE subsidie aanvragen, al is dat theoretisch niet nodig. Helaas zijn de Rijks condities voor duurzame energie aankopen, zo onbetrouwbaar dat SDE subsidie wel enige zekerheid kan bieden, omdat het een 15 jarig contract is.
 • Burgers de gemeente die samenwerken aan een nieuwbouw windpark, creëren waarde, doordat het windpark de gemeenschap voordeel oplevert.

Een bank product, de nieuwbouw windpark spaarrekening

Een bank die bereid is een rol te spelen in een netwerk van consumenten, straks windpark eigenaren, kan een spaarrekening aanbieden. Die speelt een rol tijdens de ontwikkeling van het windpark. Eigenschappen van deze wind spaarrekening:

 • Het doel van de spaarrekening is een bedrag van ca 2500 EUR te sparen, voor de aanschaf van een stukje windpark.
 • Het kan gericht zijn op een specifiek windpark, waarvoor de spaarrekening een community faciliteert
 • Die community is, evt op afstand, opdrachtgever voor de ontwikkeling en bouw van dat windpark.
 • Door de interactie, onderling en communicatie tussen deelnemers en de bank, is het geheel meer dan de som van de spaarders. Althans voor de bank die snapt hoe netwerken van klanten werken.
 • De bank toont het totaal bedrag dat de spaarders samen hebben ingelegd.
 • En faciliteert het proces om een deel van dat geld uitte geven aan windpark ontwikkel activiteiten.
 • Spaarders kunnen bij inleg aangeven hoeveel zij van hun inleg willen besteden aan de ontwikkelfase. Daarvoor krijgen ze hogere rente. Of korting op de aanschafprijs van het uiteindelijke stukje windpark.
 • Deelnemers gaan vooraf akkoord met het afschrijven van de bouwtermijnen als een termijn voor de aanschaf en bouw van het windpark moet worden betaald. Daarvoor moeten ze eerder hebben gekozen voor deelname aan een specifiek windpark.
 • Bij elk windpark plan, staat vooraf vast hoeveel van dat windpark door consumenten gekocht kan worden, en hoeveel daarvan via deze spaarrekening.
Welke condities en kwaliteiten zijn er nog meer nodig?


Juridische aspecten

 • De deelnemers in een nieuwbouw windpark vormen samen een coöperatie, of een andere constructie om hun gezamenlijke belangen te behartigen.
 • Kosten voor het geheel worden evenredig gedeeld door de deelnemers, naarmate de omvang van hun stukje van het windpark, zoals
 • de rechtspersoon vertegenwoordigt de deelnemers waar nodig.
 • De opbrengst van het windpark als geheel, wordt verdeeld over de stukjes van de deelnemers. Dus als een windmolen stuk gaat, wordt die schade gedeeld door alle deelnemers.

Identificatie mogelijkheden

Vroeger was een windpark van een ondernemer en soms waren er een paar financiers betrokken.

Het stukje nieuwbouw windpark heeft kwaliteiten waarmee deelnemers zich kunnen identificeren. daardoor gaan ze het als hun eigen windpark zien. Ze hebben het gevoel dat ze een goede deal hebben gedaan door een stukje te kopen. Bij het begin koop je het recht om straks een stukje windpark te kopen, als het wordt opgeleverd, dit kan de reden zijn om lid t worden van een cooperatie. Een belangrijk aspect is dat het windpark van de gemeenschap wordt. Het is dus belangrijk in beeld te brengen dat de eigen burgers en lokale MKB bedrijven deelnemer zijn.

De mogelijkheden op invloed zijn belangrijk.

Altijd stroom van je Stukje Nieuwbouw Windpark?

Je hebt natuurlijk altijd stroom, of het nu waait of niet. Stroom komt van diverse centrales,windparken en zonnepanelen, en uit import. Het gaat er om dat je op jaarbasis, je eigen stroom opwekt. Een windpark levert stroom, zoals de wind waait, dus jouw stukje windpark ook. De stroom uit jouw stukje windpark, wordt afgetrokken van wat je thuis verbruikt. Voor de rest gebruik je stroom van de gebruikelijke leverancier.

Dat de stroom uit jouw stukje windpark, wordt afgetrokken van de stand van de kWh meter in de meterkast, is een dienst van de netbeheerder, en de (commerciele) stroom leverancier, waar je een contract hebt. De netbeheerder (vroeger) of je eigen stroomleverancier, leest eerst de kWh meter van het windpark als geheel, dat verdeelt hij over de verschillende stukjes windpark van de verschillende eigenaren. Met die hoeveelheid wordt het jaarverbruik van elke deelnemer gecorrigeerd. En die gecorrigeerde waarde gaat als jaarverbruik naar de stroomleverancier.

Een voorbeeld:

 • Een deelnemer heeft een stukje windpark van 2 kW, of 4 m2 rotor oppervlak
 • Dat stukje windpark levert in een bepaald jaar 4000 kWh op
 • Thuis verbruikt de deelnemer 5000 kWh in dat jaar
 • De energieleverancier verlaagt het thuisverbruik, 5000 kWh, met de 4000 kWh van het stukje windpark, en brengt alleen die 1000 kWh in rekening
 • De deelnemer betaalt zijn coöperatie de gemaakte kosten voor zijn 4000 kWh,
  • Dit zijn vooral onderhouds kosten 1 cent per kWh
  • Kosten voor de grond onder de windmolens 0,2 tot 0,5 cent per kWh, wellicht is zelf grond kopen, goedkoper.
  • Verzekering, WOZ aansluitkosten 0,5 cent per kWh
  • Bijdrage voor de balans op het net, de dienst "altijd stroom" 0,1 cent per kWh
  • Organisatie kosten 0 tot 3 cent per kWh

Het is de vraag of er sprake is van "levering" van stroom, strikt juridisch is de deelnemer eigenaar van zijn stukje windpark, dus ook eigenaar van de stroom. Je eigen stroom krijg je niet geleverd, die heb je al. De stroom die jij met jouw stukje windmolen, bij het windpark in het net stopt, haal je er thuis weer uit. Voor het gebruik van het net betaalt iedere verbruiker een tarief, het capaciteitstarief. Dat is een vast bedrag per jaar, afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting.

Contract met stroomleverancier

Omdat jouw stukje windpark nooit precies dat levert wat je thuis op een bepaald moment verbruikt, is er een handelaar nodig, die zorgt dat er wel genoeg stroom is. Dat een teveel ver kocht wordt, en een tekort ingekocht. Dat hoeft niet per seconde te gebeuren, elke tijdsperiode kan, ook een jaar. Dat komt doordat de stroom die je zelf opwekt in feite buiten de markt om gaat.

De stroomleverancier levert dus niet alleen wat je zelf te weinig opwekt, op jaarbasis, maar levert ook diensten. Daarom is het nuttig die diensten goed en transparant in beeld te brengen.

 • kWh prijs geleverde stroom
 • kWh prijs doorverkochte stroom
 • kWh prijs voor je eigen stroom?
 • dienst "altijd stroom"
 • administratie kosten
 • meter uitlezen in de meterkast, dit gebeurt vaak door de deelnemers zelf, via een website waar je minstens eenmaal per jaar de meterstand opgeeft.
 • huur van de verzegelde meter, of mag je hem ook kopen? Een meter kost 30 tot 60 EUR om te kopen en te installeren, maar de nu verplichte huur kost ook 30 EUR per jaar. Een slimme meter kost ca 1000 EUR, ook een reden om hem te weigeren.
 • verdeelde collectieve jaarlijkse overstap korting.

ACM negeert dit pure benutten van de cooperatie

De ACM, zou hiervoor regelingen moeten helpen organiseren of verhelderen, maar de ACM ziet maar 2 mogelijkheden:

 • optie 1: een cooperatie zijn leden stroom verkoopt, al of niet stroom die al van de leden is
 • optie 2: een cooperatie zijn leden stroom verkoopt, onder de vleugels van een groter energie bedrijf
 • er is ook nog optie 3: een cooperatie die zijn leden alleen helpt een eigen stukje windpark te kopen, zodat ze hun eigen stroom opwekken, buiten de markt om.

Op 30 maart 2014 heb ik de ACM gevraagd waarom deze optie ontbreekt

Klussen om het product Stukje Nieuwbouw Windpark verder uit te werken

Dit open source product, Stukje Nieuwbouw Windpark, wordt op deze pagina verder ontwikkeld, door iedereen die positief wil bijdragen aan duurzaam voordeel voor burgers uit windparken, er komen tot 2021 ca 7000 MW aan nieuwe windmolens, dus kans genoeg op voordeel, en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO

Klussen die iedereen die dat wil kan oppakken. Heb je een idee, uitwerking of wil je anders bijdragen, laat het weten henk.daalder at guldenlijn.nl

Klussen waarmee we dit product verder uitwerken

Klus: Grafisch ontwerp

De maat van een Stukje Nieuwbouw Windpark is het aantal m2 (vierkante meters) van de rotor van de molen, bedenk een aantrekkelijke grafische vormgeving, waarin mensen, wijken en bedrijven hun stukje van de rotor zichtbaar maken. Dit komt dan op de website om te tonen hoeveel van een windmolen al is volgeboekt met belangstellenden.

Een gezin heeft een stukje nodig van ca 2 m2 rotor oppervlak, maar dat is sterk afhankelijk van het type windmolen hoe hoger de mast, des te meer stroom levert een m2 van de rotor op. De rotor van een windmolen, beschrijft een cirkel van ca 100 m, dus ca 8000 m2

Klus: een simpele naam

"Stukje Nieuwbouw Windpark" is te lang, een korte unieke naam moet het eigendom, voordeel, duurzaam en eigen regie uitdrukken.

Klus: Interactie ontwerp

Een windpark voorbereiden tot aan de bouw, kost jaren, bedenk interacties met en tussen de deelnemers die hebben ingetekend voor een stukje, om ze af en toe er aan te herinneren, dat ze deelnemer zijn en waarmee ze dat zelf aan anderen kunnen laten zien. Maak zichtbaar dat met kleine bijdragen van vele toekomstige eigenaren

Klus: Vertrouwens toets

Deze aanpak vraagt van deelnemers vertrouwen in de aanpak. Het duurt een aantal jaren voordat het windpark er staat, en er stroom uit komt. Toch wordt van deelnemers gevraagd er vertrouwen in te houden dat het einddoel gerealiseerd wordt. Welke factoren zijn belangrijk die bij deelnemers het vertrouwen ondermijnen. Maak daar een lijst van. Hiermee kunnen de gebruikers van dit open source product gericht werken aan vertrouwen bij hun (potentiële) deelnemers

Klus: Bedrijfsberekening voor MKB bedrijf met eigen stukje windpark

Maak een voorbeeld berekening voor een bedrijf dat een stukje windpark koopt, met alle voor een bedrijf relevante factoren.

Klus: Gemeente doorrekening

De gemeente is ook een organisatie die vaak samen met andere gemeenten groene stroom inkoopt. Maar de gemeente kan ook een eigen stukje windpark kopen, en zelf zijn stroom opwekken, in hetzelfde windpark als zijn eigen burgers. Is dat voor een gemeente goedkoper dan de huidige manier van inkopen?
Verder kan de gemeente een gezinsstukje stukje windpark in bruikleen geven aan arme gezinnen, dat is goedkoper dan bijstand geven om duurdere commerciële stroom te kopen. Is dit mogelijk volgens de regelgeving?

Klus: Maak een BTW overzicht voor huishoudens

Huishoudens die zonnepanelen kopen, mochten een tijdje de betaalde BTW terug vragen. Waarschijnlijk moet dat straks toch weer betaald worden. Daarnaast betaalt een huishouden ook BTW over de geleverde stroom, maar die stroom is al hun eigendom. De staat maakt zich hier schuldig aan belasting kneveling, dat moeten we als cooperaties aan de kaak stellen, met een goed onderbouwd overzicht over welke bestanddelen er BTW betaald wordt, en waarom dat te veel en dubbel op is.

Klus: Test het product bij inwoners

Straks hebben we een schets van het product “Stukje Nieuwbouw Windpark” dat moet een aantrekkelijk product zijn. Dus moeten we het testen bij de doelgroep, de inwoners van Schijndel, en MKB bedrijven. Breng het ter sprake en luister of het overkomt wat we willen, een windpark in stukjes verkopen aan deelnemers, en daarna pas samen laten bouwen, voor onszelf. Geef daarna feedback aan de werkgroep wind, wat je terug hoorde, daarmee verbeteren we het product. Uiteindelijk moet het een voor heel veel mensen aantrekkelijk product worden.

Klus: Ontwikkel begroting windpark plan

De voorbereiding van een windpark kost geld. Maak een indicatieve begroting voor de plannings fase, die wel enkele jaren kan duren. In die tijd moeten allerlei onderzoeken gedaan en betaald worden.

Klus: Risico analyse

Bij een project hoort een risico analyse, om zwakke punten in de aanpak voor te zijn en risico's te reduceren. Wie heeft hier ervaring in?

Klus: Fondsen werven

Hoe halen we geld op voor de onderdelen van de plannings fase. Is zo'n bijdrage een korting op de uiteindelijke aanschaf van een stukje windpark?

Persoonlijke instellingen